Cách tính khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh


 

Hướng dẫn cách trích khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh, đây là Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần được áp dụng đối với các DN thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

 

Theo điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

 

“Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

– Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

 

Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”

 

Xem thêm: Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

 

1. Cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp số giảm dần:

(Theo phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

 

Mức trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như sau:

– Cách xác định thời gian khấu hao của TSCĐ: Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Xem thêm: Khung thời gian trích khấu hao TSCĐ

 

a. Cách tính mức trích khấu hao năm của TSCĐ trong các năm đầu:

 

Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ

=

Giá trị còn lại của TSCĐ

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh

 

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh (%)

=

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

X

Hệ số điều chỉnh

 

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng (%)

=

1

X 100

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ


Xem thêm: Cách tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng

 

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của TSCĐ quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t £ 4 năm)

1,5

Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t £ 6 năm)

2,0

Trên 6 năm (t > 6 năm)

2,5

 

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.

 

b. Cách tính mức trích khấu hao hàng tháng của TSCĐ như sau:

 

Mức trích khấu hao hàng tháng của TSCĐ

=

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ

12 tháng

 

2. Ví dụ tính và trích khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

 

Ví dụ: Công ty Kế toán Hà Nội mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của TSCĐ xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC) là 5 năm.

 

Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

 

– Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%.

– Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

– Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ trên được xác định cụ thể theo bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn lại của TSCĐ

Cách tính số khấu hao TSCĐ hàng năm

Mức khấu hao hàng năm

Mức khấu hao hàng tháng

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

 

Trong đó:

+ Mức khấu hao TSCĐ từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3:

=  Giá trị còn lại của TSCĐ  (X ) với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

 

+ Từ năm thứ 4 trở đi:

– Mức khấu hao hàng năm:

= Giá trị còn lại của TSCĐ (đầu năm thứ 4) ( : ) Số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.

= (10.800.000 : 2 = 5.400.000). 

 

[Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ (10.800.000 : 2 = 5.400.000)].

 

Kế toán Hà Nội xin chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, thực hành kê khai thuế, hạch toán hoàn thiện sổ sách, lập BCTC, Quyết toán thuế cuối năm thực tế có thể tham gia: Khóa học kế toán thực hành

———————————————-

cách tính khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *