Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)


 

Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xử lý như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng như: Sai ngày tháng năm, sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, sai tên hàng  hóa, sai đơn giá, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai thành tiền, sai số tiền bằng chữ … (Nói tóm lại là hóa đơn viết sai) theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119, Thông tư 26.

 

Cách xử lý các trường hợp khi viết sai hóa đơn GTGT cụ thể:

Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Quy định xử lý đối với hoá đơn đã lập:

 

 

I. Hóa đơn GTGT viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

 

Lỗi sai: Trường hợp chưa xé khỏi cuống thì dù là sai gì thì cũng đều xử lý như sau các bạn nhé.

 

Cách xử lý:

– Các bạn chỉ cần gạch chéo các liên (Nhớ là phải lưu giữ tại cuống để sau này giải trình với thuế nhé)

– Xuất lại hóa đơn mới là xong.

 

II. Hoá đơn viết sai đã xé khỏi cuống

 

1. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách hàng:

 

Lỗi sai: Lỗi sai nào các bạn cũng xử lý như sau nhé.

 

Cách xử lý:

– Kẹp liên 2 đã xé vào vị trí cũ.

– Gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai

– Xuất lại hóa đơn mới là xong.

Chú ý: Trường hợp này xử lý trong cùng 1 ngày nhé, hóa đơn thu hồi và  hóa đơn phải cùng 1 ngày.
 

2. Hóa đơn viết sai đã xé và đã giao cho khách hàng.

 

a. Nếu hóa đơn viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai (Chưa bên nào kê khai nhé)

 

Cách xử lý:

– Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

          + Biên bản thu hồi hóa đơn phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của 2 bên, ghi rõ lý do thu hồi.

Mẫu các bạn có thể tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

– Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn đã lập sai đó.

– Xuất lại Hoá đơn mới (đúng)Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.

 

b. Nếu hóa đơn viết sai đã kê khai (Dù 1 hoặc cả 2 bên đã kê khai)

 

+/ Nếu hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền:

Các lỗi sai như:

– Viết sai ngày tháng, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai số tiền bằng chữ … (Nói chung là sai không ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế)

 

Cách xử lý:

– Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.

– Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:

     + Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Nội dung điều chỉnh của hoá đơn số…, ký hiệu…Mẫu hóa đơn điều chỉnh như bên dưới

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TU/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 11 năm 2017
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 173, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:..0979.163.530 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368 (Ghi mã số thuế đúng)
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.………Số tài khoản: …711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01  Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng 
của hóa đơn số: 0000463, ký hiệu: TU/16P, ngày: 15/9/2016 từ 0106236365 
thành
 0106236368
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          
Thuế suất GTGT:         %  , Tiền thuế GTGT:                            
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                
Số tiền viết bằng chữ:                                                

 

Cách kê khai: Không cần kê khai những hóa đơn điều chỉnh này (Vì không ảnh hưởng gì đến giá trị và tiền thuế) -> Chỉ cần kẹp cùng với hóa đơn cũ và biên bản điều chỉnh để sau này giải trình.

 

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Chi tiết xem tại đây: Xử lý hóa đơn viêt sai địa chỉ, mã số thuế

 

+/ Nếu hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến tiền:

 

Các lỗi sai như:

– Sai đơn vị, đơn giá, thuế suất, tiền thuế, tổng tiền …. (Nói chung là sai ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế)

 

Cách xử lý:

– Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.

– Người bán Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.

          + Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 

Sau đây Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẽ mẫu hóa đơn điều chỉnh:

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TU/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 11 năm 2017
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 173, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:..0979.163.530 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.………Số tài khoản: …711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01  Điều chỉnh tăng thuế suất, tiền thuế của hóa đơn số: 0000463, ký hiệu: TU/16P, ngày: 15/9/2016 từ 0% thành 10%
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                               
Thuế suất GTGT:    10    %  , Tiền thuế GTGT:                        100.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                100.000
Số tiền viết bằng chữ:          Một trăm nghìn đồng chẵn

 

Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại (tháng 11/2016), kê khai như hóa đơn bình thường thôi nhé.

– Bên bán: kê khai vào chỉ tiêu thuế GTGT: 100.000. Cột doanh thu ghi bằng 0

– Bên mua: kê khai vào chỉ tiêu thuế GTGT: 100.000. Cột giá trị hàng mua vào ghi bằng 0.

 

+/ Nếu hóa đơn điều chỉnh giảm:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01  Điều chỉnh giảm số tiền thuế của hóa đơn số: 0000463, ký hiệu: TU/16P, ngày: 15/9/2016 từ 1.100.000 thành 1.000.000
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          
Thuế suất GTGT:      %  , Tiền thuế GTGT:                        100.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                100.000
Số tiền viết bằng chữ:          Một trăm nghìn đồng chẵn

 

Chú ý: Đối với những hoá đơn điều chỉnh giảm (Tức là phải kê khai giảm số tiền), thì:

– Người bán: Kê khai âm (-) vào Chỉ tiêu “Thuế GTGT” ghi: -100.000. Cột Doanh thu ghi bằng 0

– Người mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu thuế GTGT ghi: -100.000. Cột giá trị mua vào ghi bằng 0.

– Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền thuế đó trừ đi số tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh

Chi tiết xem tại đây: Xử lý hoá đơn viết sai thuế suất và số tiền

 

 

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm cách viết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn: Cách viết hóa đơn điều chỉnh

 

Công ty kế toán Hà Nội xin chúc các bạn thành công. Để hiểu rõ hơn và biết cách xử lý các tình huống liên quan đến hóa đơn GTGT cũng như kê khai thuế, các bạn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế

——————————————————-

cách xử lý hoa don viet sai

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *