Hệ Thống Tải Khoản Kế Toán

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC mới nhất của Bộ tài chính ban hành ngày 14/09/2006 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được bổ sung và sửa đổi theo Thông

Xem thêm

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC mới nhất của bộ tài chính ban hành ngày 20/03/2006 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế

Xem thêm

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

  Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, đây là Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 chuẩn nhất và chi tiết nhất, các bạn

Xem thêm

Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133

  Bảng danh mục Hệ thống Tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 133, đây là Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Các bạn có

Xem thêm