Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT


 


Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót như: Kê khai điều chỉnh tăng – giảm thuế GTGT, kê khai sai số tiền thuế, bỏ sót quên không kê khai hoá đơn …theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất.


 

Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT:

– Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế.

Nguyên tắc chung:

SAI ĐÂU SỬA ĐẤY
(Sai chỉ tiêu nào của tờ khai kỳ nào vào tờ khai đó sửa lại cho đúng)

 

Các sai sót như:

       – Kê khai thừa hoặc thiếu hoá đơn đầu ra, đầu vào, quên không kê khai hoá đơn (bỏ sót hoá đơn không kê khai)

       – Kê khai số tiền, sai thuế thuế suất, sai tiền thuế….

 

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

– Hoá đơn đầu vào các bạn được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm nào cũng được, trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.
    VD: Quý 1/2019 các bạn phát hiện có 1 hoá đơn ĐẦU VÀO ngày 28/4/2018 chưa kê khai vào quý 2/2018 -> Thì các bạn kê khai vào Quý hiện tại phát hiện (Kê khai vào quý 1/2019).

– Hoá đơn đầu ra: Thì phải kê khai vào kỳ xuất hoá đơn nhé.
    VD: Quý 1/2019 các bạn phát hiện có 1 hoá đơn ĐẦU RA ngày 28/4/2018 chưa kê khai vào quý 2/2018 -> Thì các bạn phải kê khai điều chỉnh bổ sung lại Quý xuất hoá đơn (Kê khai điều chỉnh bổ sung quý 2/2018).

 

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT:

————————————————————

=> TUỲ TỪNG THỜI ĐIỂM PHÁT HIỆN KÊ KHAI SAI mà cách xử lý sẽ khác nhau, chi tiết các trường hợp cụ thể bên dưới:

 

1. Nếu phát hiện kê khai sai trong thời hạn nộp tờ khai:


VD: Kế toán Hà Nội nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2018 vào ngày 15/1/2019, nhưng đến ngày 25/1/2019 thì phát hiện kê khai sai số tiền Thuế.

 

Cách xử lý như sau:

– Vào trực tiếp tờ khai Quý 4/2018 sửa lại cho đúng -> (Chọn “Tờ khai lần đầukhông phải chọn “Tờ khai bổ sung” nhé) -> Xong thì nộp lại.

(Vì hạn nộp Tờ khai Quý 4/2018 chậm nhất là ngày 30/1/2019 nên cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai chính thức)

Xem thêm: Lịch nộp các loại báo cáo thuế

 

2. Nếu phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai:


VD: Công ty nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2018 vào ngày 28/4/2018 nhưng đến ngày 4/5/2018 thì phát hiện kê khai sai. (Đã hết hạn nộp tờ khai, vì hạn chậm nhất là ngày 30/04/2018).

 

Cách xử lý như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK – > Chọn “Tờ khai quý 1/2018” -> “Tờ khai bổ sung

cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt

 

Bước 2: Thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh như sau:


– Phần này Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung các trường hợp cụ thể nhé, các bạn thấy DN giống trường hợp nào thì áp dụng 1 trong các trường hợp đó nhé:
 

1. Trường hợp kỳ trước quên không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại Chỉ tiêu [22]


VD: Cty A có: Tờ khai chính thức quý 4/2017 có Chỉ tiêu 43 là: 2.000.000 (Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau).
– Nhưng vì cài lại máy tính nên khi kê khai Tờ khai quý 1/2018 sẽ ko xuất hiện Chỉ tiêu 22 là: 2.000.000 (Và Cty A cũng không nhập số tiền 2tr vào đây) -> Như vậy là kê khai sai

Cách xử lý: -> Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2018 (như hướng dẫn trên Bước 1) -> Sửa lại Chỉ tiêu 22 = 2.000.000 -> Sau đó ấn “Tổng hợp KHBS” ->  Tiếp nữa “Xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới”
 

2. Trường hợp kê khai sai hóa đơn đầu vào:

– Kê khai điều chỉnh tăng/giảm trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25].


Ví dụ: Quý 1/2018 các bạn kê khai Tờ khai với các số liệu như sau:

[23] = 25.980.000
[24] = 2.598.000
[25] = 2.598.000

=> Nhưng đến ngày 4/5/2018 thì phát hiện là kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là Thiếu số tiền hàng 2.000.000, thuế GTGT: 200.000.

Cách xử lý:
-> Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2018 (như hướng dẫn trên Bước 1) -> Sửa lại Chỉ tiêu 23, 24, 25 (Vì là kê khai thuế -> Nên bây giờ phải cộng thêm vào)

– Như vậy các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau: 
[23] = 25.980.000 + 2.000.000
[24] = 2.598.000 + 200.000
[25] = 2.598.000 + 200.000 
(Nếu là công ty KD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

=> Sau khi điều chỉnh, bổ sung xong các bạn bấm “Tổng hợp KHBS” -> Và xử lý số liệu như bước 3 bên dưới.

3. Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra: 

– Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [26] đến [32a]. (Theo các mức thuế suất trên hoá đơn)

 

VD: Quý 1/2018 các bạn kê khai trên Tờ khai số liệu như sau:
[32] = 435.345.000
[33] = 43.534.500

=> Nhưng đến ngày 4/5 thì phát hiện là kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: 2.000.000, thuế GTGT là 10%: 200.000.

Cách xử lý:
-> Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2018 (như hướng dẫn trên Bước 1) -> Sửa lại Chỉ tiêu 32 và 33 (Vì thuế suất 10%. Và do kê khai thừa -> Bây giờ phải kê khai giảm xuống)

– Các bạn điều chỉnh giảm giảm tiêu 32 và 33 như sau:
[32] = 435.345.000 – 2.000.000
[33] = 43.534.500 – 200.000

 

hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế gtgt

 

=> Sau khi điều chỉnh, bổ sung xong các bạn bấm “Tổng hợp KHBS” -> Và xử lý số liệu như bước 3 bên dưới.

 

Bước 3:

– Sau khi các bạn đã bấm “Tổng hợp KHBS” -> Tiếp đó các bạn Click vào shipKHBS” (Bản Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) phía dưới (bên cạnh Tờ khai), để xử lý kết quả sau khi khai bổ sung:

 

– Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

cách kê khai bổ sun thuế gtgt

 

 

Xử lý số liệu ở Chi tiêu [40] và [43]:

 

1. Nếu [40] > 0 (Không có ngoặc đơn -> Tức là tăng số tiền thuế phải nộp)

 

– Tức là nộp thiếu -> Phải đi nộp thêm tiền thuế GTGT -> Đi nộp số tiền thuế đó và tiền phạt chậm nộp tiền thuế (Phần mềm đã tự tính số ngày chậm nộp và số tiền phạt ở dưới phần B trên Bản giải trình)

Nếu bạn chưa biết cách tính có thể xem thêm: Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT

 

2. Nếu [40] < 0 (Nằm trong ngoặc đơn () -> Làm giảm tiền thuế phải nộp):

– Tức là các bạn đang nộp Thừa thuế GTGT -> Các bạn được Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Lưu ý: Các bạn tự theo dõi khoản này bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì tự trừ đi bên ngoài. Tức là không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

 

3. Nếu [43] > 0 (Không có ngoặc đơn -> Tăng số thuế GTGT được khấu trừ):

Nhập số tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

 

Ví dụ: Công ty kế toán Hà Nội Quý 4/2018 có só tiền thuế GTGT phải nộp là 2.000.000 vnđ.
– Nhưng sang đến Quý 1/2019 thì phát hiện kê khai sai 1 hoá đơn đầu vào: Giá trị là: 50.000.000, tiền thuế là: 5.000.000 -> Nhưng lại kê khai vào:
Chỉ tiêu 23: 5.000.000.

Chỉ tiêu 24: 500.000. 
Chỉ tiêu 25: 500.000.
-> Tức là kê khai thiếu -> Bây giờ phải cộng thêm số tiền thuế đó vào.

Cách xử lý:

– Vào tờ khai Quý 4/2018 lựa chọn “Tờ khai bổ sung”. Và sửa trực tiếp trên các Chi tiêu [23], [24], [25] -> Cộng thêm số tiền kê khai thiếu vào.

– Sau khi kê khai điều chỉnh xong -> Bấm vào “Tổng hợp KHBS” -> Sang phụ lục “KHBS” thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : 3.000.000 vnđ (Không nằm trong ngoặc, tức là > 0, giá trị dương)

=> Tiếp đó: Mở Tờ khai lần đầu Quý 1/2019 ->  Nhập số tiền 3.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai thuế GTGT Quý 1/2019

 

4. Nếu [43] < 0 (Nằm trong ngoặc đơn () -> Giảm số thuế GTGT được khấu trừ):

 

– Nhập số tiền thuế xuất hiện ở Chỉ tiêu 43 trên phụ lục KHBS đó vào Chỉ tiêu [37] trên tờ khai trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

-> Cùng với ví dụ trên ở phần 3 bên trên -> Nhưng sau khi kê khai điều chỉnh bổ sung xong -> Bấm vào “Tổng hợp KHBS“.
-> Sang phụ lục “
KHBS” thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : (3.000.000) vnđ (Nằm trong ngoặc, tức là < 0, giá trị âm)

=> Tiếp đó: Mở Tờ khai lần đầu Quý 1/2019 ->  Nhập số tiền 3.000.000 vào Chỉ tiêu [37] của tờ khai thuế GTGT Quý 1/2019

———————————————————————————

 

Kế toán Hà Nội Chúc các bạn thành công!

 

Các bạn tìm hiểu chuyên sâu và thực hành lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế, có thể tham khảo: Lớp học thực hành kế toán thuế

————————————————————

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *