Hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên


 

Hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên, thủ tục hồ sơ khai thuế tài nguyên theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

 

Theo quy định tài Điều 14 Thông tư 156/2013/TT-BTC Quy đinh và hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên cụ thể  như sau:

 

1. Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên):

 

a) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng bao gồm:

Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm:

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN

– Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

 

2. Thời hạn nộp tờ hồ sơ khai thuế tài nguyên:

 

– Tờ Khai thuế tài nguyên tháng: Chậm nhất là ngày ngày 20 của tháng tiếp theo.

– Báo cáo quyết toán thuế tài nguyên năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 

3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên

 

– Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 

– Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ

hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên

sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.

 

– Tổ chức được giao bán loại tài nguyên thiên nhiên bị bắt giữ, tịch thu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh cho Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi bán tài nguyên quy định.

 

4. Kê khai thuế tài nguyên theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

Cách xác định số thuế tài nguyên phải nộp theo phương pháp khoán cụ thể như sau:

 

– Căn cứ vào tài liệu khai thuế của Hộ nộp thuế khoán về doanh thu, thu nhập, sản lượng, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế,

 

– Đối với Hộ nộp thuế khoán hoạt động theo hình thức nhóm cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế căn cứ thu nhập chịu thuế ấn định của nhóm, tỷ lệ phân chia thu nhập và khai thuế giảm trừ gia cảnh của từng thành viên để tính.

 

– Số thuế khoán được xác định cho từng quý và ổn định trong một năm.

 

– Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì cơ quan thuế điều chỉnh lại số thuế khoán và ổn định trong thời gian còn lại của năm tính thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

 

Công ty kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0979.163.530 – 046.269.7586

Email: lopketoanthue01@gmail.com

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *