Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT


 

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK, cách ghi tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 26/2013/TT-BCT mới nhất của Bộ tài chính.

 

Chú ý: Các bạn phải kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất, các bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK thuế mới nhất

 

Sau khi cài đặt xong các bạn đăng nhập vào phần mềm:

 

Đầu tiên: Mã số thuế: Điền MST của DN mình -> Đồng ý.

– Click vào phần “Hệ thống”: Điền các thông tin về DN của mình > “Ghi”

– Chọn “Thuế giá trị gia tăng” ->

-> “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT 156/2013, TT26/2015)”

> Chọn kỳ theo quý hoặc theo tháng

-> Chọn các phụ lục (nếu có) –

> Đồng ý, thực hiện như hình dưới:

 

hướng dẫn lập tờ khai thuế gtgt khấu trừ 01/gtgt

 

Chú ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.0 đã bỏ các phụ lục 01 và 02 nên các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên tờ khai, mà ko có phụ lục nhé.

 

Hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế GTGT khấu trừ ghi chi tiết:

 

Các chỉ tiêu cần nhập trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT đó là: Chỉ tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [32a], [37], [38], [40b]. Còn các chỉ tiêu còn lại phần mềm HTKK sẽ tự động cập nhật.

 

Chỉ tiêu [21]: Nếu không phát sinh các bạn click vào đây (Nhớ là: Dù DN bạn không phát sinh gì thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT và click vào đây nhé)

 

Chỉ tiêu số [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:

– Chỉ tiêu này sẽ được lấy từ chỉ tiêu [43] của tờ khai kỳ trước chuyển sang. (Phần mềm sẽ tự động cập nhật).

Lưu ý: Nếu bạn cài lại phần mềm HTKK (hoặc cài lại win của máy tính, hoặc máy tính lần đầu cài HTKK) thì bạn sẽ phải nhập bằng tay số tiền ở Chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

 

Chỉ tiêu số [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

– Là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

 

Chỉ tiêu số [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

– Là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, các bạn cũng nhập hết vào đây nhé).

 

Chỉ tiêu số [25]: Tổng số GTGT được khấu trừ kỳ này: 

– Là tổng số tiền thuế GTGT mua vào trong kỳ đủ điều kiện được khấu trừ (Tức là số tiền thuế GTGT được khấu trừ thì mới được nhập vào đây)

 

Chỉ tiêu số [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: 

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không chịu thuế GTGT.

 

Chỉ tiêu số [27] và [28]: Không phải nhập vì phần mềm tự động cập nhật:

 

Chỉ tiêu số [29]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%: 

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0%.

 

Chỉ tiêu số [30] và [31]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%: 

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5% và Tiền thuế GTGT.

 

Chỉ tiêu số [32] và [33]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%: 

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 10% và Tiền thuế GTGT.

 

Chỉ tiêu số [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế: 

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

– Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

 

Sau đây Kế toán Hà Nội xin lấy ví dụ cụ thể:

 

VD 1: Công ty Hà Nội SXKD mặt hàng KHÔNG chịu thuế GTGT. Trong quý 3/2016 có phát sinh như sau:
– Doanh thu: 500.000.000

– Chi phí (hóa đơn đầu vào): 200.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 20.000.000

 

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25, 26 như sau:

Chỉ tiêu 23: 200.000.000

Chỉ tiêu 24: 20.000.000

Chỉ tiêu 25: 0 (Vì công ty SXKD mặt hàng Không chịu thuế nên ko được khấu trừ)

Chỉ tiêu 26: 500.000.000

 

cách lập tờ khai thuế gtgt khấu trừ 01/gtgt

 

VD 2: Công ty Hà Nội SXKD mặt hàng Chịu thuế GTGT 10%. Trong quý 3/2016 có phát sinh như sau:

– Doanh thu: 500.000.000. Thuế GTGT: 50.000.000

– Hóa đơn đầu vào: 100.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 10.000.000. Và có mua 1 xe ô tô trị giá 1.900.000.000. Thuế GTGT: 190.000.000.

 

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25, 32, 33 như sau:

Chỉ tiêu 23: 100.000.000 + 1.900.000.000 = 2.000.000.000

Chỉ tiêu 24: 10.000.000 + 190.000.000= 200.000.000

Chỉ tiêu 25: 10.000.000 + 160.000.000 = 170.000.000

Chỉ tiêu 32: 500.000.000

Chỉ tiêu 33: 50.000.000

=> Cách tính để ghi vào Chỉ tiêu 25: 170.000.000. Vì Công ty không phải là DN (Kinh doanh vận tải hành khách, du lịch, khách sạn, ô tô dùng làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) -> Nên thuế GTGT của ô tô mua vào chỉ được khấu trừ 160.000.000

 

cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ

 

VD 3: Công ty Hà Nội SXKD mặt hàng Chịu thuế GTGT 10% và Không chịu thuế. Trong quý 3/2016 có phát sinh như sau:

+) Tổng Doanh thu là: 1.000.000.000. Trong đó:

– Doanh thu từ việc bán hàng Chịu thuế: 600.000.000. Thuế GTGT: 60.000.000

– Doanh thu từ việc bán hàng Không chịu thuế: 400.000.000

+) Hóa đơn đầu vào gồm:

– Hóa đơn đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế: 150.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 15.000.000.

– Hóa đơn đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Không chịu thuế: 160.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 16.000.000

– Hóa đơn đầu vào dùng Chung cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế và Không chịu thuế: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000.

 

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25, 26, 32, 33 như sau:

Chỉ tiêu 23: 150.000.000 + 160.000.000 + 100.000.000 = 410.000.000

Chỉ tiêu 24: 15.000.000 + 16.000.000 + 10.000.000 = 41.000.000

Chỉ tiêu 25: 15.000.000 + 6.000.000 = 21.000.000

Chỉ tiêu 26: 400.000.000

Chỉ tiêu 32: 600.000.000

Chỉ tiêu 33: 60.000.000

 

=> Cách tính để ghi vào Chỉ tiêu 25: 21.000.000.

– Tiền thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế -> Sẽ được khấu trừ toàn bộ (Ghi vào chỉ tiêu 25)

– Tiền thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Không chịu thuế -> Sẽ không được khấu trừ (Không được ghi vào chỉ tiêu 25)

 

– Tiền thuế GTGT đầu vào dùng Chung cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế và Không chịu thuế -> Ta sẽ phân bổ dựa trên doanh thu, cụ thể như sau:

     + Doanh thu từ việc bán hàng Chịu thuế là: 600.000.000: Chiếm 60%

​     + Doanh thu từ việc bán hàng Không chịu thuế là: 400.000.000: Chiếm 40%

=> Như vậy: Số thuế GTGT đầu vào dùng chung là: 10.000.000 sẽ được phân bổ như sau: Số thuế được khấu trừ: 10.000.000 x 60% = 6.000.000.

 

hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

 

Chỉ tiêu [34]; [35], [36]: (Phần mềm tự động cập nhật)

 

Chỉ tiêu [37] và Chỉ tiêu [38]: (Phát sinh khi kê khai bổ sung, điều chỉnh)

– Khi kê khai bổ sung của các kỳ trước, nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS là số âm (tức là trong ngoặc) thì nhập vào Chỉ tiêu [37], nếu là số dương thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

 

VD: Bạn đang kê khai thuế GTGT cho tháng 9/2016. Nhưng tháng 2/2015 bạn phát hiện sai và phải vào tờ khai tháng 2/2015 để kê khai bổ sung điều chỉnh, sau khi kê khai bổ sung xong thì trên tờ khai KHBS xuất hiện Chỉ tiêu [43]: 2.000.000, tức là số dương (tăng số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau).

– Bạn nhập 2.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai tháng 9/2016.

 

– Trường hợp xuất hiện Chỉ tiêu 43: (2.0000.000) trong ngoặc tức là số âm=> Thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng 9/2016.

Chi tiết các bạn xem tại đây nhé:

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

 

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật

 

Chỉ tiêu [40b]: Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

– Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

Các bạn muốn biết chi tiết từng chỉ tiêu có thể bấm chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1”

 

Cuối cùng:

– Nếu xuất hiện Chỉ tiêu  [40]: Mang tiền thuế đi nộp

– Nếu xuất hiện Chỉ tiêu  [43]: Phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau -> Không phải nộp tiền thuế

 

Kế toán Hà Nội chúc các bạn thành công!

 

Đây là những chia sẻ thực tế của Công ty kế toán Hà Nội về cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK. Các bạn muốn được tìm hiểu kỹ hơn và học lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm chuyên sâu trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế thì có thể tham gia: Khóa học thực hành kế toán thuế

 

————————————————————

 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *