Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1- 02/NS


 

Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1- 02/NS theo Thông tư 84/2016/TT-BTC mới nhất hiện nay, cách viết Mã chương, mã NDKT…


 

– Nếu bạn chưa có mẫu C1-02/NS thì có thể tải về tại đây:

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1- 02/NS

 

Hướng dẫn viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước:

——————————————————————————————–

 

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt □       Chuyển khoản □
Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………

Mã hiệu: ………
Số: ……………

       

 – Các bạn lựa chọn hình thức nhé: Tiền mặt, chuyển khoản, loại tiền …

Số tham chiếu(1):…………………


– Nếu các bạn nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điềnsố tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.
 
Người nộp thuế:  …
Ghi tên Công ty…………..Mã số thuế:  …Ghi mã số thuế……………
Địa chỉ: ………………
Ghi địa chỉ Công ty………
Quận, Huyện: …………….Tỉnh, TP: ………………

Người nộp thay: …Trường hợp nộp thay thì viết vào đây …..Mã số thuế: ……………
Địa chỉ: ……………………………
Huyện: ………………………Tỉnh, TP: ……………

Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng mà DN bạn mở tài khoản đã đăng ký để nộp thuế điện tử..trích TK số: .Số tài khoản ngân hàng của DN bạn….(hoặc) thu tiền mặt để Nộp vào NSNN theo: 
TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

– Chọn ô “TK thu NSNN”đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

– Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.

vào tài khoản của KBNN : ……………..tỉnh, TP: …………………………….
Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp.

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :… Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách)

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:
                              Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □
                              Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

– Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………..

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

 1

01/GTGT – Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Q1/2018

Nộp tiền thuế GTGT quý 1/2018

 

500.000

754

1701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ….Năm triệu hai trăm nghìn đồng.…….. 
– Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;
– Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.


Cách viết Mã Chương, mã NDKT (Mã Tiểu mục) các bạn xem tại đây nhé:

Cách ghi mã chương mã nội dung kinh tế

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
                Mã CQ thu:.
Không ghi phần này   Nợ TK: ……………..
                Mã ĐBHC: ………………  .                 Có TK: ……………..  

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

—————————————————————————————–


Trường hợp các bạn nộp giấy nộp Tiền thuế điện tử qua mạng thì xem chi tiết tại đây nhé:

 Cách đăng ký nộp tiền thuế điện tử

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán của mình!

Các bạn muốn học cách kê khai thuế, lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế có thể tham gia: Khóa học thực hành kế toán thuế

——————————

cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *