Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán


 

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tìm đơn giá Xuất kho, tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá, tìm số dư, tìm số Khấu hao phân bổ kỳ trước …

 

1. Công dụng của hàm VLOOKUP trong Excel kế toán:

 

– Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.

– Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…

– Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá từ Danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn

– TÌm số dư của đầu tháng N căn cứ vao cột số dư của tháng N-1

– Tìm số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế từ kỳ trước, căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng 242, 214)

– Và các bảng khác liên quan….

 

2. Tác dụng của hàm VLOOKUP trong Excel:

 

– Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm theo một điều kiện (giá trị) đã có: (Điều kiện đã có gọi là “Giá trị để tìm kiếm”).

 

hướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel

 

Việc sử dụng phím F4:

Bấm F4 (1 lần): Để có gái trị tuyệt đối (tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ($cột$dòng); Ví dụ: $E$12 – tức là cố định cột E và cố định dòng 12

Bấm F4 (2 lần): Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột – (cột$dòng) ; Ví dụ: E$12 – tức là cố định Dòng 12, không cố định cột E

Bấm F4 (3 lần): Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cột dòng); Ví dụ: $E12 – tức là cố định Cột E, không cố định dòng 12.

 

Giải thích:

Giá trị để tìm kiếm: Giá trị để tìm kiếm chỉ là một Ô và phải có Tên trong Vùng dữ liệu tìm kiếm (Là Ô mã hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã Công Cụ dụng cụ….)

 

Vùng dữ liệu tìm kiếm: “Vùng dữ liệu tìm kiếm” phải chứa tên của “Giá trị để tìm kiếm”. (Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc dữ liệu của Sheet khác)

 

Cột trả về giá trị tìm kiếm: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang vủa vùng dữ liệu tìm kiếm (Ví dụ: cột thứ 8 tính từ bên trái sang)

 

Tham số “ 0”: Không thực hiện sắp xếp theo thứ tự nào.

 

Ví dụ: Đi tìm Đơn giá xuất kho của mã hàng GEN_ASG24R từ bảng Nhập xuất tồn về Phiếu Xuất kho

– Giá trị tìm kiếm: Là Ô chứa mã hàng GEN_ASG24R trên PXK – Ví dụ: Ô F8

– Vùng dữ liệu tìm kiếm: Là bảng Nhập Xuất Tồn, điểm bắt đầu của vùng được tính từ dãy ô có chứa mã hàng GEN_ASG24R đến dãy ô có chứa giá trị cần tìm – Ví dụ: Vùng từ A9:L19.

– Cột trả về giá trị tìm kiếm: là cột “ Đơn giá xuất kho” trên Bảng Nhập Xuất Tồn và được đếm từ bên trái của vùng sang – Ví dụ: là cột thứ 8.

 

MÔ PHỎNG: ( Đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính )

 

cách sử dụng hàm vlookup trên excel kế toán

 

Chúc các bạn thành công!

 

Xem thêm: Cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel kế toán

 

Các muốn học cách hạch toán, hoàn thiện sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên Excel bằng chứng từ thực tế có thể tham gia: Lớp học kế toán trên Excel tại kế toán Hà Nội

—————————————————–

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *