Các loại Thuế khác

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

  Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu, nhà thuầu phụ nước ngoài mới nhất theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính.   – Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh

Xem thêm

Các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

  Các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật số 27/2008/QH12, Luật số 70/2014/QH13, Nghị định 108/2015/NĐ-CP và Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều

Xem thêm

Bảng thuế xuất khẩu mới nhất năm 2017

  Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế mới nhất theo Thông tư 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, áp dụng từ ngày 1/1/2016, cụ thể như sau:   Cách tìm kiếm nhanh: Các bạn gõ phím:

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên

  Hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên, thủ tục hồ sơ khai thuế tài nguyên theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.   Theo quy định tài Điều 14 Thông tư 156/2013/TT-BTC Quy đinh và hướng

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế bảo vệ môi trường

  Hướng dẫn cách kê khai thuế bảo vệ môi trường, thủ tục hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.   Theo quy định tài Điều 15 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế theo phương pháp khoán

  Hướng dẫn cách kê khai thuế theo phương pháp khoán, cách xác định số thuế phải nộp, đối tượng và hồ sơ khai thuế theo phương pháp khoán theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính   Theo Điều

Xem thêm

Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

  Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt – Luật số 70/2014/QH13, Luật 106/2016/QH13 và Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ.   Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch

Xem thêm

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

  Hướng dẫn cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của các loại hàng hóa, dịch vụ như: hàng xuất nhập khẩu, rượu bia, ô tô, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, karaoke… theo Thông tư 195/2015/TT- BTC và

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt hàng XK và NK

  Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, cách xác định đối tượng kê khai thuế TTĐB và hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.   Trước

Xem thêm