Hóa đơn Giá trị gia tăng

Cách viết hóa đơn – Kê khai – Hạch toán hàng không chịu thuế GTGT

  Cách viết hóa đơn hàng không chịu thuế GTGT như thế nào? Bài viết này Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng không chịu thuế GTGT, Cách hạch toán – kê khai hóa đơn

Xem thêm

Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại, giảm giá bán

  Hướng dẫn cách viết hóa đơn Chiết khấu thương mại, viết hóa đơn giảm giá hàng bán theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, chi tiết từng trường hợp như: Chiết khấu từng lần,

Xem thêm

Thế nào là hóa đơn GTGT hợp pháp hợp lý hợp lệ

  Hóa đơn GTGT như thế nào là hợp pháp? Thế nào là hóa đơn hợp lệ, hợp lý? Kế toán Hà Nội xin chia sẻ những cách nhận biết hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý cho các

Xem thêm

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT, số tiền

  Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót, điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế suất thuế GTGT, điều chỉnh sai tổng tiền, sai hàng hoá, sai mã số thuế, sai đơn giá, sai đơn vị tính, sai

Xem thêm

Xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ, MST, tên người mua hàng

  Hóa đơn viết sai tên người mua hàng, sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng năm…. Đó là lỗi mà rất nhiều kế toán mới đi làm gặp phải. Kế toán Hà Nội xin hướng

Xem thêm

Xử lý khi viết sai số tiền, tiền thuế, thuế suất thuế GTGT

  Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn giá trị gia tăng phải xử lý thế nào? Bài viết này Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ, sai

Xem thêm

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT qua mạng lần đầu

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT lần đầu qua mạng cho những DN mới thành lập và đã thành lập theo quy định tại Thông tư 39 và 26, 37/2017/TT-BTC của Bộ tài Chính.   Chú ý: Doanh

Xem thêm

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)

  Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xử lý như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia

Xem thêm

Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng 2017

  Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khi bán hàng hóa, dịch vụ, xây dựng, xây lắp… theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.   Khi lập hóa đơn GTGT phải ghi đầy đủ, đúng các

Xem thêm

Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn, sổ kế toán

  Nguyên tắc làm tròn số trong kế toán. Cách làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng…Theo quy định làm tròn số tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ.   1. Theo khoản 6 điều

Xem thêm