Lệ phí môn bài

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thuế môn bài

  Tiền thuế môn bài được hạch toán vào đâu? hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán thuế mới đi làm. Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán thuế môn bài

Xem thêm

Các mức lệ phí môn bài mới nhất năm 2018 theo TT 302/2016/TT-BTC

  Các bậc thuế môn bài năm 2018 mới nhất theo Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định các mức lệ phí môn bài Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh …   I.

Xem thêm

Hướng dẫn lập tờ khai Lệ phí Môn bài theo NĐ 139/2016/NĐ-CP

  Hướng dẫn cách viết tờ khai Lệ phí Môn bài mới nhất theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, cách xác định mức lệ phí môn bài phải đóng theo Thông tư 302/2016/TT-BTC.   Nếu bạn chưa có mẫu tờ khai có

Xem thêm

Cách kê khai lệ phí môn bài năm 2018

  Hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài năm 2018 qua mạng, cách lập tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK và cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Thông tư 302/2016/TT-BTC và

Xem thêm

Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1- 02/NS

  Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1- 02/NS theo Thông tư 84/2016/TT-BTC mới nhất hiện nay, cách viết Mã chương, mã NDKT…   – Nếu bạn chưa có mẫu C1-02/NS thì có

Xem thêm

Mức phạt nộp chậm tờ khai và tiền thuế môn bài

  Nộp chậm tờ khai thuế môn bài bị phạt bao nhiêu? Quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC mới nhất hiện

Xem thêm