Mức xử phạt phạm về Thuế

Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

  Mức phạt nộp chậm hồ sơ đăng ký thuế, chậm nộp thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã được quy định rất rõ tại điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ

Xem thêm

Thời hạn – Mức phạt chậm nộp Mẫu 08/MST theo Thông tư 156

  Quy định về thời Hạn nộp mẫu 08/MST – Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế theo Thông tư Thông tư 95/2016/TT-BTC, mức phạt chậm nộp mẫu 08/MST theo Thông tư 166/2013/TT- BTC   Khi

Xem thêm

Mức phạt khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế

  Mức phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế đã được quy định rất rõ tại điều 8 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ

Xem thêm

Mức phạt hóa đơn sử dụng chưa thông báo phát hành hóa đơn

  Không nộp thông báo phát hành hóa đơn GTGT mà đã sử dụng? Hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành? Chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn? Công ty kế toán Hà Nội xin trích quy định

Xem thêm

Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì bị phạt bao nhiêu? Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn kế toán và DN, quy định về mức phạt chậm nộp báo cáo tình

Xem thêm

Mức phạt mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  Mức phạt mất Phiếu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Kế toán Hà Nội xin tổng hợp các quy định mới nhất để các bạn tham khảo nhé.  

Xem thêm

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất 2017

  Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất hiện nay được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính (có hiệu lực

Xem thêm

Mức phạt không lập hóa đơn GTGT khi bán hàng, dịch vụ

  Chậm xuất hóa đơn GTGT, Lập hóa đơn không đúng thời điểm, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ…phạt bao nhiêu? Kế toán Hà Nội xin chia sẻ quy định về mức phạt lập hóa đơn

Xem thêm

Mức phạt khi mất hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

  Mất hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT) đầu ra – đầu vào bị phạt bao nhiêu. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ Mức phạt khi mất hóa đơn GTGT mới nhất theo Thông tư 10/2014/TT-BTC

Xem thêm

Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

  Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, cách tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài

Xem thêm