Những Luật Thuế Mới Nhất

Thông tư 04/VBHN-BTC Hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 04/VBHN-BTC – Văn bản hợp nhất về thuế TNCN năm 2015: Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, hợp nhất các Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC:     BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA

Xem thêm

Thông tư 18/VBHN-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế

Thông tư 18/VBHN-BTC – Văn bản hợp nhất luật quản lý thuế năm 2015. Hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, hợp nhất các: Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC.     BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA

Xem thêm

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN của cá nhân

    Ngày 15/6/2015 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT, TNCN đối với cá nhân cư trú kinh doanh và hướng dẫn 1 số nội dung của Luật số 71/2014/QH13 và Nghị

Xem thêm

Thông tư 26/VBHN–BTC Hướng dẫn NĐ 218 về thuế TNDN

  Thông tư 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP. Văn bản này Hợp nhất 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC.       Tải Thông tư

Xem thêm

Công văn 4943/TCT-KK Cách Kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót

  Công văn 4943/TCT-KK của Tổng cục thuế Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót, hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT, kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, hồ sơ kê khai bổ sung.    

Xem thêm

Công văn 801/TCT- TNCN V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2015

  Công văn 801/TCT- TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST cho người phụ thuộc, được Tổng cục thuế ban hành ngày 2/3/2016, cụ thể như sau:     BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC

Xem thêm

Công văn 1434/TCT-KK tiếp nhận mẫu 06/GTGT đến 30/4/2016

  Công văn 1434/TCT-KK ngày 7/4/2016 của Tổng cục thuế về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT chậm nhất đến ngày 30/4/2016 áp dụng cho kỳ tính thuế GTGT năm 2016 – 2017.     BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ

Xem thêm

Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế

  Ngày 6/4/2016 Quốc hội 13 đã ban hành Luật 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Luật 106/2016/QH13 có hiệu lực

Xem thêm

Luât 107/2016/QH13 Luật thuế Xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

  Ngày 6/4/2016 Quốc hội 13 đã ban hành Luật 107/2016/QH13 – Luật thuế Xuất khẩu, Thuế nhập khẩu. Có hiệu lực từ ngày 1/9/2016   QUỐC HỘI  Luật số: 107/2016/QH13    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm

Công văn 3437/TCT-TNCN Khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng

  Ngày 2/8/2016 Tổng cục thuế ban hành Công văn 3437/TCT-TNCN Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng, thù lao trả cho cá nhân, cụ thể như sau:     BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ

Xem thêm