Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm HTKK 3.3.8 ngày 12/8/2016 mới nhất năm 2016

  Ngày 12/8/2016 Tổng cục thuế đã thông báo về việc nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0, Tải phần mềm HTKK 3.3.8 về tại đây nhé:          

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.0 ngày 23/9/2016 mới nhất 2016

  Ngày 23/9/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) 3.3.0, ứng dụng Hỗ

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.1 ngày 11/11/2016 mới nhất 2016

  Ngày 11/11/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm HTKK  3.4.1 mới nhất 2016. Tải phần mềm HTKK 3.4.1 miễn phí.     Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của

Xem thêm

Phần mềm đăng ký MST QTTNCN 3.3.1 mới nhất năm 2017

  Phần mềm đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2017 là phiên bản QTTNCN 3.3.1, Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách cài đặt và đăng ký MST TNCN trên phần

Xem thêm

Phần mềm kê khai thuế HTKK 3.4.2 mới nhất

  Phần mềm kê khai thuế HTKK 3.4.2 của Tổng cục thuế nâng cấp ngày 07/04/2017, đây là phần mềm HTKK mới nhất hiện nay. Các bạn Tải phần mềm HTKK 3.4.2 miễn phí về tại đây nhé. (Kế toán Hà Nội

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.3 mới nhất 5/5/2017

  Phần mềm HTKK 3.4.3 mới nhất. Ngày 05/05/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.4.3 và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.3. Các bạn tải miễn phí về tại đây:

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.4

  Tải Phần mềm HTKK 3.4.4 của Tổng cục thuế nâng cấp ngày 13/6/2017. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.4.4 được nâng cấp để bổ sung chức năng nộp Thông phát hành hóa đơn chậm nhất 2 ngày

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất 26/6/2017

Phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất của Tổng cục thuế, đây là phần mềm hộ trợ kê khai thuế mới nhất từ ngày 26/7/2017, cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.4.6, tải phần mềm HTKK 3.4.5 về

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.6 ngày 4/8/2017

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.6 mới nhất ngày 4/8/2017 của Tổng cục thuế, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.0 mới nhất

Ngày 10/11/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.0. Như vậy từ ngày 12/11/2017 khi kê khai các tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp thì Người nộp thuế phải kê khai trên phần mềm HTKK 3.8.0

Xem thêm