Thuế Giá Trị Gia Tăng

Cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng

  Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra, nhập khẩu, trao đổi, biếu tặng, cho, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ, khuyến mãi, xây dựng, xây lắp theo quy

Xem thêm

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

  Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu mới nhất hiện hành, ban hành kèm theo Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.   1) Phân phối, cung cấp hàng hoá: tỷ lệ

Xem thêm

Các đối tượng không chịu thuế GTGT

  Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điều 4 Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC và theo Luật số 71/2014/QH13.   Đối tượng không chịu thuế GTGT gồm: Chú ý: Kể từ ngày

Xem thêm

Cách tải dữ liệu từ Excel vào phần mềm HTKK

  Hướng dẫn cách tải bảng kê mua vào, bán ra từ Excel vào phần mềm HTKK mới nhất năm 2017, cách tải dữ liệu từ Excel vào HTKK chi tiết.   Để có thể tải bảng kê từ Excel vào

Xem thêm

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định tại điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính (hiện tại vẫn đang áp dụng theo Thông tư này nhé).   1. Thuế GTGT

Xem thêm

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu

  Theo điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu như sau:   Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

  Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK, cách ghi tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 26/2013/TT-BCT mới nhất của Bộ tài chính.   Chú ý: Các

Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)

  Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu trên phần mềm HTKK mới nhất. Cách ghi từng chỉ tiêu trên tờ khai 04/GTGT.   Chú ý: Những DN mới thành lập; DN có

Xem thêm

Quy định về hoàn thuế GTGT năm 2018

  Theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 99/2016/TT-BTC quy định các đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau:

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

  Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót như: Kê khai điều chỉnh tăng – giảm thuế GTGT, kê khai sai số

Xem thêm