1
Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN

  Quy định về Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất như: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công; từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn; từ trúng thưởng; từ quà tặng …theo Thông tư

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ Trúng thưởng

Hướng dẫn cách tính thuế thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng, cách kê khai thuế TNCN từ trúng thưởng, công thức tính thuế TNCN từ trúng thưởng, hồ sơ –  thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN từ

Xem thêm

Cách tính thuế – Kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn

  Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn, cách kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn, thuế suất

Xem thêm

Các khoản giảm trừ thuế TNCN mới nhất.

Các khoản giảm trừ thuế TNCN năm 2018 mới nhất như: Khoản giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc … Mức giảm trừ gia cảnh… theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và 92/2015/TT-BTC mới nhất hiện nay.

Xem thêm

Các trường hợp Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018

  Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018? Điều kiện uỷ quyền quyết toán thuế TNCN? Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN? Thời điểm làm uỷ quyền quyết toán thuế TNCN?…Kế toán Hà

Xem thêm

Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN

  Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN? Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN? Phụ cấp tiền điện thoại tối đa là bao nhiêu? Điều kiện để đưa vào chi phí được trừ khi tính

Xem thêm

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN hiện hành

  Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu nhập không tính vào chịu thuế TNCN theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Điều 4 Nghị Định 65/2013/NĐ-CP, mới nhất

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán

  Hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán. Cách xác định thu nhập tính thuế, thuế suất… theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC.   I. Cách tính thuế

Xem thêm

Cách kê khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn, chứng khoán

  Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán, hồ sơ kê khai thuế, thời hạn nộp tờ khai căn cứ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC.   Trước khi kê

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng

  Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính.   Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng

Xem thêm