Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước, nước ngoài


 

Mẫu quyết định cử đi công trong nước và nước ngoài, đây là chứng từ quan trong để đưa chi phí đi công tác vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————————————— ———————————————
Số: 002/2017/QĐ/KTTU Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công tác

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

 

       Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kế toán Hà Nội

       Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.  Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

–          Ông Nguyễn văn A

–          Bà Lê thị B

 

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

–          Đơn vị đến Công tác: Công ty A

–          Địa điểm đến công tác: Thành Phố Hồ Chí Minh

–          Thời gian đi công tác: 5 ngày, kể từ ngày 29/1/2017 đến ngày 03/2/2017.

–          Phương tiện đi công tác: Đi máy bay.

 

Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC
– Như điều 4; (Ký tên và đóng dấu)
– Lưu VP.   

 

Xem thêm: Mức công tác phí hợp lý


 


 Tải về tại đây:

 

Mẫu quyết định cử đi công tác
 

Trường hợp bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr. Tuấn: 0979.163.530 – 0979.163.530

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanhanoi.xyz

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *