Mẫu 07/GTGT Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng


 

Doanh nghiệp muốn kê khai thuế GTGT theo tháng thì phải nộp Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng Mẫu số 07/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

– Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

 

                                                                                               

Mẫu số: 07 /GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 151/2014/TT-BTC ngày

10/10/2014 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng 

 

Kính gửi: ….Chi cục thuế quận Cầu giấy...

 

Tên người nộp thuế: Công ty kế toán Hà Nội

Mã số thuế:  0101236569

Địa chỉ: 173 Xuân thuỷ, cầu giấy, Hà Nội.

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Dạy học kế toán thưc hành thực tế

 

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của Công ty kế toán Hà Nội và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.

 

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng …. năm…..

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

 

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

      Ngày …….tháng …….năm …….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:……. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:……. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

Tải về: tại đây

 

Mẫu 07/GTGT

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr. Tuấn: 0979.163.530 – 0979.163.530

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanhanoi.xyz

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *