Mẫu bảng kê chi tiền theo Thông tư 200 và 133


Bảng kê chi tiền mẫu 09–TT theo Thông tư 200 và 133. Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu bảng kê chi tiền theo Thông tư 133:

 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 09 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày…. tháng…. năm….

Họ và tên người chi: ……………………………………………………………..  
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………..
Chi cho công việc:…………………………………………………………………

STT Chứng từ Nội dung chi Số tiền
Số hiệu Ngày, tháng
A B C D 1
 
 
 
 
 
 
       
      Cộng  

Số tiền bằng chữ: ………..…………………………………………………………
(Kèm theo…. chứng từ gốc).
 

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 
Tải mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ


2. Mẫu bảng kê chi tiền theo Thông tư 200:

Tải mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ

 
Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

 
3. Cách lập BẢNG KÊ CHI TIỀN

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.
– Cột A, B, C, D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.
– Cột 1: Ghi số tiền.
Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:
– 1 bản lưu ở thủ quỹ.
– 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

Xem thêm: Mẫu phiếu chi
———————————————-

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr. Tuấn: 0979.163.530 – 0963133042

Email: ketoanthienung@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
———————————————-

bảng kê chi tiền

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *