Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo QĐ 48 và TT 200


 

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.

 

1. Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 03 – BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU

Ngày …tháng …năm …

Số: …………….

– Họ tên người bán lại: …………………………………….Địa chỉ: …………………….

– Họ tên người mua lại: ……………………………………Địa chỉ: …………………….

Số TT

Tên, ký mã hiệu cổ phiếu

Số lượng

Mệnh giá

Giá thực tế mua

Số tiền

Theo mệnh giá

Theo giá thực tế mua

A

B

1

2

3

4

5

             
 

Cộng

         

Tổng số tiền thực tế mua (viết bằng chữ): ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………..,ngày …tháng …năm ….

người lập phiếu

(Ký,họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký,họ tên)

Giám đốc

(Ký,họ tên, đóng dấu)

 

Tải về tại đây: Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định 48

 

2. Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo Thông tư 200:

 

Tải về tại đây:  Thông tư 200

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0979.163.530 – 046.269.7586

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *