Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 200 và 133


 

Bảng kiểm kê quỹ mẫu 08a–tt theo Thông tư 200 và 133. Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

 

 

1. Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133:

 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 08a – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

  BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)
Số:…………..

Hôm nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà: ………………………………………………………. đại diện kế toán
– Ông/Bà: ………………………………………………………. đại diện thủ quỹ
– Ông/Bà: ……………………………………………………. đại diện…………..
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT Diễn giải Số lượng (tờ) Số tiền
A B 1 2
I Số dư theo sổ quỹ: x ……………….
II Số kiểm kê thực tế: x ……………….
1 Trong đó: – Loại ………………. ……………….
2 – Loại ………………. ……………….
3 – Loại ………………. ……………….
4 – Loại ………………. ……………….
5 – …. ………………. ……………….
III Chênh lệch (III = I – II); x ……………….

– Lý do: + Thừa: ……………….…………….……………….……………….
+ Thiếu:……………….……………….………………………….
– Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………….……………….……………….
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

 
Tải mẫu Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 200:

Tải mẫu Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

 
Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ)

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt phải ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), bộ phận.

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là các thành viên. Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (….giờ ….ngày ….tháng ….năm ….). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

– Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.
– Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.
– Dòng “Số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.
– Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.
Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:
– 1 bản lưu ở thủ quỹ.
– 1 bản lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán.

Xem thêm: Mẫu phiếu thu
——————————————————– 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr. Tuấn: 0979.163.530 – 0963133042

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
——————————————————– 

bảng kiểm kê quỹ

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *