Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo Thông tư 200, 133


 

Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 07-VT. Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan).

– Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 242.


 

1. Mâu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Thông tư 200:

 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận:……………….
Mẫu số 07 – VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng……năm……

       Số:………………

 

Ghi Có các TK

Tài khoản 152

Tài khoản  153

Tài khoản242

STT

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các TK)

Giá hạch toán

Giá thực

 tế

Giá hạch toán

Giá thực

 tế

A

B

1

2

3

4

5

1

 

TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

–          Phân xưởng (sản phẩm)…

–          …………………………..

 

 

 

 

 

2

 

3

 

4

5

 

6

7

TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

TK 627 – Chi phí sản xuất chung

–          Phân xưởng……………….

TK 641 – Chi phí bán hàng

TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 242- Chi phí trả trước

……………………….

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Ngày …. tháng ….năm ….

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)


Tải mẫu Bảng phân bổ NVL CCDC theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ


 

2. Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Thông tư 133:

 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 07 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng…. năm….

Số: ……………

TT Ghi Có các TK
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)
Tài khoản 152 Tài khoản 153 Tài khoản 242
Giá hạch toán Giá thực tế Giá hạch toán Giá thực tế
A B 1 2 3 4 5
1 TK154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)          
2 TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh          
3 TK 242- Chi phí trả trước          
4 ………………………….          
  Cộng          

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Ngày …. tháng ….năm ….
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 
 

Tải mẫu Bảng phân bổ NVL CCDC theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ


Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập Bảng phân bổ Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ:

– Bảng gồm các cột dọc phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các dòng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

– Căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho.

Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào bên Có các Tài khoản 152, 153, 242 của các Bảng kê và sổ kế toán liên quan tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái TK 152, 153,…). Số liệu của Bảng phân bổ này đồng thời được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.
 


Xem thêm: Mẫu phiếu xuất kho

 


—————————————————————

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0979.163.530 – 0979.163.530

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
——————————————————

bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cu

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *