MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ
Mẫu Chứng Từ Bán Hàng

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo QĐ 48 và TT 200

  Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.   1. Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:   Đơn...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Mẫu Chứng Từ Tài Sản Cố Định

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất

  Căn cứ vào tình hình thực tế, DN tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định và phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế...

Xem thêm
Các bài viết khác: