Mẫu Chứng Từ Bán Hàng

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo QĐ 48 và TT 200

  Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.   1. Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:   Đơn vi:………..

Xem thêm

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 200 và 133. Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập,

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 200 và 133. Phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ

Xem thêm