Mẫu Chứng Từ Tiền Lương

Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200 và 133 mới nhất. Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200 và 133. Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 và 133

  Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 02-LĐTL. Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền

Xem thêm

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200 và 133, Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong

Xem thêm

Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200 và 133. Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội

Xem thêm

Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước, nước ngoài

  Mẫu quyết định cử đi công trong nước và nước ngoài, đây là chứng từ quan trong để đưa chi phí đi công tác vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.     CÔNG TY

Xem thêm

Bảng kê thông tin Mẫu D01-TS theo QĐ 595/BHXH

Mẫu D01-TS theo Quyết định 595/BHXH – Bảng kê thông tin. Hướng dẫn cách lập Bảng kê thông tin Mẫu D01-TS, trách nhiệm lập, thời gian lập và căn cứ lập Mẫu D02-TS. Mục đích của Mẫu D01-TS: Tổng hợp

Xem thêm

Mẫu TK1-TS – Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất

  Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, đây là Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ban hành kèm theo quyết

Xem thêm

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS

  Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS. Hướng dẫn cách ghi Mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm

Xem thêm

Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK3-TS theo QĐ 595

  Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS theo QĐ 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Đây là Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 mới nhất.

Xem thêm