Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 và 133


 

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 04-VT. Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.


 

1. Mẫu Phiếu báo cáo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200:

 

Đơn vị : Kế toán Hà Nội

Mẫu số 04 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ
Ngày … tháng … năm …

Số:………..…..…

Bộ phận sử dụng: …………………………………………………………………………

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do:
còn sử dụng hay trả lại

A

B

C

D

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận sử dụng

 

 

(Ký, họ tên)


Tải mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ


 

2. Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 04 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày… tháng…năm….

Số: ……………

Bộ phận: ……………………………………………………………………………….

Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư Mã số Đơn vị tính Số lượng Lý do: còn sử dụng hay trả lại
A B c D 1 E
   
 
 
 
 
 
       

 

  Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)


Tải mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

 
3. Cách lập PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.
Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:
– Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.
– Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:
– 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);
– 1 bản giao cho phòng kế toán.

 

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa

———————————————————————

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0979.163.530 – 0963133042

Email: ketoanthienung@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
———————————————————————

phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *