Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 200 và 133


 

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 200 và 133. Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ).

1. Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133:

 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Địa chỉ: ………………
Mẫu số 02 – BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ…………………… Tờ số:……………………

– Tên hàng:………………………..… Quy cách:…………………….………
– Đơn vị tính:……………………… Đơn giá:………………….…………

Ngày tháng Tên người bán hàng Tồn đầu ngày (ca) Nhập từ kho trong ngày (ca) Nhập khác trong ngày (ca) Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca) Xuất bán Xuất khác Tồn cuối ngày (ca)
Lượng Tiền Lượng Tiền
A B 1 2 3 4 = 1+2+3 5 6 7 8 9
   
 
 
 
                 
  Cộng                  

 

  Người lập
(Ký, họ và tên)

Tải mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ


 

2. Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 200:


Tải mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ


Trường hợp bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập thẻ quầy hàng:

– Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan vào góc trên bên trái.
– Ghi số thẻ.
– Ghi rõ tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá của hàng hóa.
Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

– Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca).
– Cột 1: Ghi số lượng hàng hóa tồn đầu ngày (ca).
– Cột 2: Ghi số lượng hàng hóa từ kho nhập vào quầy trong ngày (ca).
– Cột 3: Ghi số lượng hàng hóa nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị.
– Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hóa có trong ngày (ca).
– Cột 5: Ghi số lượng hàng hóa xuất bán trong ngày (ca).
– Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hóa bán trong ngày (ca).
– Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị hàng hóa xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca).
– Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn lại quầy hàng vào cuối ngày (ca).

Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.
Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký với kế toán.


————————————————

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0979.163.530 – 0963133042

Email: ketoanthienung@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
——————————————-

thẻ quầy hàng

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *