NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
Công cụ dụng cụ - Hàng tồn kho
Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho theo TT 200

Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho theo TT 200

  Hàng tồn kho gồm những gì? Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, các phương pháp kế toán hàng tồn kho, các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo Thông tư 200.   Theo...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Hỏi đáp kế toán - Thuế
Những quy định về thanh toán bù trừ công nợ

Những quy định về thanh toán bù trừ công nợ

  Cấn trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT? Có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Kế toán Hà Nội xin chia sẻ những quy định về thanh toán bù trừ công nợ, mẫu biên bản bù...

Xem thêm
Các bài viết khác: