BHXH – BHYT – BHTN – KPCĐ

Quyết định 959/QĐ-BHXH Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN

  Quyết định 959/QĐ-BHXH quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT ban hành ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam.   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Xem thêm

Quyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN

    Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quy trình thu và Quản lý BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH.     BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Xem thêm

Chế độ thai sản dành cho nam giới 2018 khi vợ sinh con

  Quy định về chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con năm 2018 cụ thể: Điều kiện hưởng chế độ BHXH, thời gian hưởng chế độ thai sản cho Chồng theo Luật theo Luật

Xem thêm

Tiền truy thu kinh phí Công đoàn có được hạch toán vào chi phí

  Kinh phí công đoàn bị truy thu từ năm trước có được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Hạch toán truy thu kinh phí công đoàn như thế nào? Kế toán Hà Nội

Xem thêm

Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2018

  Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2018 theo quy định tại Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tỷ lệ đóng đối với Doanh nghiệp và người lao động, cụ thể như sau:   – Mức

Xem thêm

Điểm mới cần chú ý về BHXH, BHYT, BHTN năm 2018

  Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định về: Đối tượng tham gia, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng, cách thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN… cụ thể như sau:   1. Đối tượng tham gia

Xem thêm

Mức đóng kinh phi công đoàn năm 2018 tại Doanh nghiệp

  Quy định về kinh phí công đoàn năm 2018 được quy định tại Nghị định 191/2013/NĐ-CP như: Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn, mức đóng kinh phí công đoàn tại Doanh nghiệp.   1. Đối tượng đóng

Xem thêm

Hướng dẫn viết Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS

  Hướng dẫn viết Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất hiện nay. Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-TS chi tiết từng chỉ

Xem thêm

Hướng dẫn viết Mẫu TK1-TS – Tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 595

Hướng dẫn cách viết Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tờ khai điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới nhất hiện

Xem thêm

Cách viết tờ khai đơn vị tham gia BHXH Mẫu TK3-TS mới nhất

  Hướng dẫn cách ghi Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT – Tờ khai điều chỉnh BHXH, BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất hiện nay. 1. Hướng dẫn

Xem thêm