Công cụ dụng cụ – Hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho theo TT 200

  Hàng tồn kho gồm những gì? Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, các phương pháp kế toán hàng tồn kho, các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo Thông

Xem thêm

Nguyên tắc kế toán nợ phải trả theo Thông tư 200

  Nguyên tắc kế toán nợ phải trả, quy định về nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả, cách phân loại các khoản nợ phải trả theo Thông tư 200   Theo điều 50 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định

Xem thêm

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ – Thời gian phân bổ

  Hướng dẫn cách tính phần bổ Công cụ dụng cụ, thời gian phân bổ công cụ dụng cụ, điều kiện ghi nhận CCDC, các phương pháp tính phân bổ cung cụ dụng cụ, cách hạch toán phân bổ CCDC

Xem thêm

Cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phầm, NLV

  Các phương pháp tính giá nhập kho thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu. Hướng dẫn cách tính giá nhập kho hàng hóa, nguyên vật iệu, thành phẩm theo từng trường hợp cụ thể như: Nhập khẩu, mua trong

Xem thêm