Hỏi đáp kế toán – Thuế

Những quy định về thanh toán bù trừ công nợ

  Cấn trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT? Có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Kế toán Hà Nội xin chia sẻ những quy định về thanh toán bù trừ công nợ,

Xem thêm

Doanh thu hoa hồng đại lý bảo hiểm có chịu thuế GTGT không?

  Hoa hồng đại lý bảo hiểm có tính thuế GTGT không? Khi nhận doanh thu hoa hồng đại lý bảo hiểm có xuất  hóa đơn GTGT không? Có phải kê khai tính thuế GTGT không? Kế toán Hà Nội

Xem thêm

Giám đốc DNTN, Công ty TNHH 1 thành viên có cần tham gia bảo hiểm không?

  Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có cần tham gia bảo xã hội không? Bài viết này Kế toán Hà Nội xin giải đáp vướng mắc đó của các bạn.   Theo

Xem thêm

Xử lý mất hóa đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế

  Bị mất hóa đơn xóa bỏ (hủy) đã xuất hóa đơn khác thay thế xử lý thế nào? Mức phạt khi làm mất hóa đơn lập sai đã xóa bỏ và xuất hóa đơn thay thế? Kế toán Hà

Xem thêm