Kế toán Tiền Lương

Quy định mới về báo cáo tình hình sử dụng lao động

  Theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì hàng năm Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động và phải lập, quản lý và sử

Xem thêm

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2017

  Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất hiện hành theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc

Xem thêm

Hướng dẫn cách tính lương cơ bản theo vùng năm 2017

  Hướng dẫn cách tính lương cơ bản năm 2017 theo mức lương tối thiểu vùng mới nhất được quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ.   1. Căn cứ để tính mức lương cơ bản là dựa vào

Xem thêm

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ, thanh toán tiền thai sản cho nhân viên, hạch toán tiền tạm

Xem thêm

Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017

  Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 như: Tỷ lệ trích Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Kinh phí

Xem thêm

Mức lương tối thiểu vùng 2018 theo Nghị định 141 mới nhất

  Mức lương tối thiểu vùng 2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP. Tăng khoảng 6,1% – 7% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2017. Đây là mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo

Xem thêm

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 mới nhất

  Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 mới nhất để đóng BHXH theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ. – Theo Điều 93 của Bộ luật

Xem thêm

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất

  Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trong doanh nghiệp.   Theo quy định của Bộ luật lao động

Xem thêm

Mẫu quy chế tiền lương thưởng, phụ cấp cho người lao động 2018

Chi phí tiền lương thưởng, phụ cấp cho người lao động được đưa vào chi phí hợp lý khi được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức được hưởng tại Quy chế lương thưởng của Công ty TNHH, Công

Xem thêm