1
Công Văn kế toán mới

Công văn 4291/TCT-CS về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn GTGT

  Ngày 10/12/2013 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn Số 4291/TCT-CS về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn giá trị gia tăng.   BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem thêm

Công văn số 1839/TCT–CS Nội dung mới của Thông tư 39

  Công văn số 1839/TCT–CS ngày 20/5/2014 Bộ tài chính giới thiệu các nội dung mới của Thông Tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn mới nhất năm 2014.   Một số nội dung mới của Thông tư số

Xem thêm

Công văn 17940/SLĐTBXH-VL về việc sử dụng lao động

  Ngày 06/11/2014 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 17940/SLĐTBXH-VL quy định về tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động.   Theo đó. Có 1

Xem thêm

Công văn Số 4064/BHXH-THU quy định về BHXH, BHYT và BHTN 2015

  Công văn Số 4064/BHXH-THU quy định về một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM ban hành ngày 17/12/2014.   BẢO HIỂM XÃ HỘI

Xem thêm

Công văn 4175/BHXH-PC Hướng dẫn lập tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  Công văn 4175/BHXH-PC hướng dẫn lập và sử dụng tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số TK01-TS), (Mẫu số TK02-TS) ban hành kèm theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH.   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA

Xem thêm

Công văn 12568/BTC-CĐKT giới thiệu nội dung TT 200

  Công văn 12568/BTC-CĐKT về việc Giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 9/9/2015.   BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Xem thêm

Công văn 10315/BTC-TCT Hướng dẫn thực hiện Luật 106/2016/QH13

  Ngày 25/7/2016 Bộ tài chính ban hành Công văn 10315/BTC-TCT: Hướng dẫn thực hiện Luật 106/2016/QH13. Hướng dẫn cách tính mức phạt chậm nộp tiền thuế, điều kiện hoàn thuế GTGT.   BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI

Xem thêm

Công văn 3706/TCT-KK hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế

  Ngày 17/8/2016 Tổng cục thuế ban hành Công văn 3706/TCT-KK hướng dẫn về thủ tục đăng ký thuế theo các nội dung mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ tài chính:     BỘ TÀI CHÍNH TỔNG

Xem thêm

Công văn 5749/CT-TNCN Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN năm 2017

Công văn 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về việc quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST người phụ thuộc. TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI

Xem thêm