Nghị định – Luật kế toán mới

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ 51/2010/NĐ-CP

  Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014: Sửa đổi bổ sung NĐ 51/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.   CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem thêm

Nghị định Số 105/2014/NĐ-CP quy định luật bảo hiểm y tế

  Ngày 15/11/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. – Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015   Theo đó: Mức

Xem thêm

Quyết định 1018/QĐ-BHXH sửa đổi quản lý thi, chi BHXH, BHYT

  Quyết định 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của BHXH Việt Nam, ban hành ngày 10/10/2014 (Có hiệu

Xem thêm

Nghị định 122/2015/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2016

  Nghị định 122/2015/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hợp tác xã … Tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Ban hành ngày

Xem thêm

Nghị định 88/2015/NĐ-CP Quy định mức phạt về lao động, BHXH

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 Quy định mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn…Sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2015/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 25/11/2015.    

Xem thêm

Nghị định 115/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội

  Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc, ban hành ngày 11/11/2015 của BHXH Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.     CHÍNH PHỦ ——-

Xem thêm

Nghị định 49/2016/NĐ-CP Mức xử phạt hành chính về hóa đơn

  Ngày 27/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, lệ phí, quản lý giá.   Nghị định 49/2016/NĐ-CP

Xem thêm

Quyết định 636/QĐ-BHXH Hồ sơ quy trình hưởng BHXH

  Ngày 22/4/2016 Bảo Hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Có hiệu lực từ ngày 1/6/2016.     BẢO HIỂM

Xem thêm

Nghị định 100/2016/NĐ-CP Quy định về Luật thuế giá trị gia tăng, TTĐB

  Ngày 1/7/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và tiêu

Xem thêm

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Thuế môn bài từ năm 2017

Ngày 4/10/2016 Chính Phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về mức Thuế môn bài phải nộp của Doanh nghiệp và Cá nhân áp dụng từ năm 2017 trở đi.   CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem thêm