Thông Tư kế toán mới

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH quy định về sử dụng lao động

  Kể từ ngày 20/10/2014 theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/08/2014 của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động Việt Nam về việc làm. Theo đó:

Xem thêm

Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp 15

  Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập

Xem thêm

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH quy định tiền lương đã đóng BHXH

  Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ BLĐTBXH: Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH , ban hành ngày 23 tháng 01 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01

Xem thêm

Điểm mới cần chú ý của Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT

  Ngày 05/3/2015  Bộ tài chính ban hành Công văn 767/TCT–CS tổng hợp những điểm mới cần chú ý của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015).

Xem thêm

Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi điều 128 Thông tư 200

  Ngày 18/05/2015 Bộ tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.   BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Xem thêm

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tiền lương

  Ngày 23/06/2015 Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội đã ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn

Xem thêm

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH

  Ngày 29/12/2015 của Bộ lao động thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã

Xem thêm

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành luật lao động

  Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn thi hành bộ luật lao động, quy định về mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung. (Có hiệu lực từ ngày

Xem thêm

Thông tư 95/2016/TT- BTC quy định về thủ tục đăng ký thuế

    Ngày 28/6/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT- BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi

Xem thêm

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

  Ngày 26/8/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp nhỏ và vừa, quy định về danh mục hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ

Xem thêm