Xử lý khi viết sai số tiền, tiền thuế, thuế suất thuế GTGT


 

Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn giá trị gia tăng phải xử lý thế nào? Bài viết này Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ, sai tiền thuế, sai thuế suất thuế GTGT, sai đơn giá … Những sai sót ảnh hưởng đến số tiền trên hoá đơn GTGT chi tiết theo từng trường hợp cụ thể:

 

Tùy vào từng thời điểm phát hiện ra hóa đơn viết sai mà cách xử lý cũng khác nhau. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có 2 trường hợp khi phát hiện hoá đơn viết sai như sau:

 

1. Hoá đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

 

– Nếu hoá đơn viết sai chưa giao cho người mua (chưa xé ra khỏi cuống) thì người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

– Tiếp đó, lập lại hóa đơn mới.

 

2. Hoá đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

– Trong trường hợp này lại có 3 trường hợp xảy ra đó là: Hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng; chưa kê khai và hoá đơn đã kê khai. Cách xử lý cụ thể như sau:

 

a. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng:

– Bên bán: Gạch chéo 3 liên hóa đơn viết sai đó, kẹp lại vào quyển hóa đơn

– Tiếp đó: Lập lại hóa đơn mới đưa cho khách hàng.

Chú ý: Trường hợp này là xảy ra trong cùng 1 ngày

 

b. Hoá đơn viết sai đã giao, chưa kê khai:

– Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

 

Bước 1: Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

– Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.

Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn)

 

Bước 2: Người bán lập lại hóa đơn mới.

– 2 bên kê khai theo hoá đơn mới (không kê khai hoá đơn đã thu hồi).

 

Bước 3: Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai.

 

c. Hoá đơn viết sai đã kê khai:

– Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng đã kê khai thuế thì xử lý như sau:

 

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản), phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên.

Tải mẫu tại đây: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

 

Bước 2: Lập hoá đơn điều chỉnh (Nhớ là ghi ngày hiện tại nhé)

– Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cách viết xem tại đây: Cách viết hóa đơn điều chỉnh

 

Bước 3: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. cụ thể như sau:

 

+/ Nếu là hoá đơn điều chỉnh TĂNG thì các bạn kê khai như hoá đơn bình thường vào tờ khai kỳ hiện tại.

 

VD 1: Ngày 10/11/2016 phát hiện hoá đơn số 0000356, ký hiệu NB/12P, ngày 15/9/2016. Hoá đơn đó đã kê khai vào tờ khai thuế GTGT tháng 9/2016. Hoá đơn này sai số tiền:

– Số tiền đúng là: 11.700.000, thuế 10% là: 1.170.000. Tổng cộng là: 12.870.000

– Nhưng viết sai là 11.100.000, thuế 10%: 1.110.000. Tổng cộng là:  12.210.000

(Như vậy là thiếu 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000). Ta phải lập hoá đơn điều chỉnh tang lên cho đủ số tiền thiếu.

 

Cách xử lý:

– Lập biên bản điều chỉnh và lập hoá đơn điều chỉnh (mẫu bên trên).

– Hoá đơn điều chỉnh viết ngày hiện tại là: 10/11/2016. Đây là hoá đơn điều chỉnh tăng, cụ thể: Cộng tiền hàng: 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000.

 

=> Dựa vào hoá đơn điều chỉnh trên (Ngày 10/11/2016) Các bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2016.

– Bên bán: Kê khai vào các Chi tiêu 29 – 33 theo thuế suất tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT. (Kê khai như hóa đơn bán ra bình thường)

– Bên mua: Kê khai vào các Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT. (Kê khai như hóa đơn mua vào bình thường)

 

+/ Nếu là hoá đơn điều chỉnh GIẢM thì:

– Bên bán: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tờ khai kỳ hiện tại.

– Bên mua: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của kỳ hiện tại

 

VD 2: Cùng với ví dụ trên nhưng ngược lại như sau:

– Số tiền đúng là: 11.100.000, thuế 10%: 1.110.000. Tổng cộng là:  12.210.000

– Nhưng viết sai là :11.700.000, thuế 10% là: 1.170.000. Tổng cộng là: 12.870.000

(Như vậy là thừa 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000). Ta phải viết hoá đơn điều chỉnh giảm xuống cho đủ số tiền ta thu được.

 

=> Dựa vào hoá đơn điều chỉnh giảm (Ngày 10/11/2016) Các bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2016.

– Bên bán: Kê khai ÂM vào vào Chỉ tiêu 32, 33 của Tờ khai 01/GTGT (Vì là thuế suất 10%)

   +) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền trên Chỉ tiêu 32, 33 trừ đi số tiền và tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh, rồi mới nhập lại vào đây)

 

– Bên mua: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT.

   +) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền trên Chỉ tiêu 23, 24, 25 trừ đi số tiền và tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh, rồi mới nhập lại vào đây)

 

Lưu ý: 

– Các bạn chỉ được lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và xuất lại hóa đơn mới trong trường hợp chưa kê khai thuế.

– Nếu đã kê khai thuế thì không được hủy hóa đơn mà chỉ được phép viết hóa đơn điều chỉnh.

 

————————————

Để hiểu rõ hơn và biết cách xử lý các tình huống liên quan đến hóa đơn GTGT cũng như kê khai thuế, các bạn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế thực tế trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn đỏ.

—————————————

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *